1
2
3

Företag

Bolagsform

Kontaktuppgifter ansvarig person företag

Projekt

På vilket sätt fick du information om vår projektarena?
Vilka behov har bolaget framåt? Utmaningar? Innovation, hållbarhet, digitala lösningar, ledningsfrågor, AI?
Hur mycket tid kan ert bolag lägga under en projektperiod?
Vad vill ni uppnå med att ingå i ett projekt? Har ni tidigare deltagit i projektform?